Oferta

Stomatologia

Stomatologia zachowawcza

Jedną z głównych przyczyn zniszczenia twardych tkanek zęba jest proces próchnicowy przebiegający na ich powierzchni. Próchnica powoduje demineralizację i rozpad twardych tkanek zęba a w konsekwencji ból i dyskomfort funkcjonalny oraz estetyczny. Aby proces próchnicowy został zainicjowany niezbędne są bakterie, głównie Streptococcus mutans. Początkowe zmiany próchnicowe są odwracalne, pod warunkiem wczesnego rozpoznania i odpowiedniego leczenia. Objawem próchnicy jest ubytek próchnicowy ? najczęściej zauważana przez pacjentów patologia dotycząca uzębienia, widoczna w postaci ciemnych przebarwień lub ubytków o ciemnym dnie.
Stomatologia zachowawcza zajmuje się usunięciem zmian próchnicowych i odtworzeniem zniszczonej struktury zęba. W tym celu stosujemy materiały kompozytowe wykorzystujące mikro- i nanotechnologię zapewniając właściwą szczelność i estetykę uzupełnianych zębów.

? Są one bardzo zbliżone do naturalnej struktury zęba, a w czasie procesu zakładania wypełnienia następuje chemiczne połączenie plomby z zębem, dzięki czemu wypełnienia te w odróżnieniu od standardowych rodzajów wypełnień gwarantują trwałość, szczelność i wytrzymałość
? Nie ma możliwości, aby wypełnienie tego typu ?wypadło?, jest również niewidoczne (trudne do odróżnienia od naturalnego zęba)
? Rozległe odbudowy wzmacniane są włóknami szklanymi
? Poza plombowaniem zastosowanie kompozytów światłoutwardzalnych daje możliwość naprawy zębów startych, wypełnienia ubytków przyszyjkowych, czy zmiany kształtu zęba
? Umożliwia wykonanie licówek kompozytowych, w celu szybkiej poprawy wyglądu zębów nieestetycznych