Oferta

Stomatologia

Protetyka

Nowoczesna protetyka oraz implantoprotetyka poprzez uzupełnienie brakujących zębów pozwala odzyskać piękny i zdrowy uśmiech. Stawiamy sobie za cel przywrócenie naszym pacjentom funkcji i estetyki, ponieważ tylko bazując na tych dwóch filarach możliwa jest właściwa rehabilitacja protetyczna. Stosowane rozwiązania protetyczne wykorzystujące także nowoczesne rozwiązania CAD/CAM

 • Korony i mosty licowane porcelaną
  Konstrukcje odtwarzające w estetyczny i niewidoczny dla osób trzecich braki zębowe. Struktura metalowa (stop metalu lub złota) pokrywana jest warstwą porcelany w kolorze sąsiadujących zębów, dzięki czemu pacjent odzyskuje piękny uśmiech. Uzupełnienie protetyczne jest na stałe umieszczone w ustach pacjenta.
 • Korony i mosty pełnoceramiczne/cyrkonowe
  Modyfikacja uzupełnienia protetycznego opisanego powyżej polegająca na zastąpieniu konstrukcji metalowej strukturą ceramiczną dzięki czemu uzyskiwany jest najwyższej klasy efekt estetyczny
 • Licówka porcelanowa/ceramiczne
  Oszczędzające w dużej mierze strukturę zęba porcelanowe w pełni estetyczne uzupełnienie protetyczne polecane u osób, u których konieczne są korekty kształtu lub koloru zęba. Metoda polega na przyklejeniu do wcześniej przygotowanego zęba łuski porcelany, który odtwarza prawidłowy wygląd uzębienia.
 • Wkład koronowo-korzeniowy
  Indywidualnie odlany ze stopu metalu lub cyrkonu sztyft odtwarzający zrąb korony zęba, dzięki czemu istnieje możliwość wykorzystania pozostawionego w ustach korzenia zęba i odbudowę jego korony
 • Proteza szkieletowa
  Proteza ruchoma odtwarzająca pojedyncze i mnogie braki zębowe polecana dla osób, u których nie ma warunków na zastosowanie koron i mostów. w bardzo bezpieczny i fizjologiczny sposób przenosi obciążenie i siły powstające podczas żucia na zęby własne pacjenta.
 • Proteza acetelowa/elastyczna
  Modyfikacja protezy szkieletowej nieposiadająca charakterystycznych metalowych klamer w estetyczny sposób odtwarzają braki zębowe. Polecana u osób z występującą alergią na akryl.

 • Prace protetyczne hybrydowe/złożone na zasuwach i zatrzaskach oraz protezy na teleskopach wykorzystujących złoto galwaniczne.
  W niektórych przypadkach jedyną metodą umożliwiającą odtworzenie pełnego uzębienia jest wykonanie prac złożonych polegających na połączeniu stałych elementów protetycznych z ruchomymi. Dzięki taki konstrukcjom pacjent uzyskuje satysfakcjonujący wygląd swoich zębów przy równoczesnym odtworzeniu ich funkcji. Ze względu na złożoność prac ich opis przedstawiany jest podczas wizyty konsultacyjnej.

 • Proteza natychmiastowa
  Ruchoma proteza akrylowa, przygotowana przed zabiegiem chirurgicznym usunięcia zębów zakładana bezpośrednio po ekstrakcji (usunięciu) zębów. W efekcie pacjent natychmiast odzyskuje brakujące uzębienie. Metoda polecana szczególnie w przypadku zabiegów przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym (narkozie)

 • Wkłady i nakłady (inlay, onlay)
  Kompotowe lub ceramiczne uzupełnienia ubytków zębowych stosowane zamiennie z klasycznym wypełnieniem kompozytowym (plombą). Jest to rozwiązanie trwalsze i bardziej estetyczne
 • Protezy całkowite i częściowe ? akrylanowe ? klasyczne rozwiązanie mnogich i pojedynczych braków zębowych

 • Korony i mosty implantoprotetyczne
  Korony i mosty opierające się na wcześniej wprowadzonych do kości implantach. Konstrukcje zbliżone wyglądem i funkcją do klasycznych koron opierających się na zębach własnych. Odtwarzają one w estetyczny i niewidoczny dla osób trzecich braki zębowe. Struktura metalowa (stop metalu lub złota) pokrywana jest warstwą porcelany w kolorze sąsiadujących zębów, dzięki czemu pacjent odzyskuje piękny uśmiech. Uzupełnienie protetyczne jest na stałe umieszczone w ustach pacjenta.

 • Protezy implantoprotetyczne opierające się na belce, lokatorach lub teleskopach
  W przypadku bezzębia w górnej lub dolnej szczęce istnieje możliwość stabilnego oparcia protezy na wprowadzonych wcześniej implantach. Belka, lokatory lub teleskopy stanowią silną i nieruchomą konstrukcję utrzymującą uzupełnienie protetyczne na miejscu, dzięki której znika problem stosowania klejów do protez a pacjent odzyskuje komfort i funkcję.