Oferta

Stomatologia

Leczenia kanałowe

Leczenie endodontyczne (kanałowe) jest specjalistycznym postępowaniem koniecznym w przypadku powikłań choroby próchnicowej. Polega na usunięciu zainfekowanych miękkich tkanek (miazgi) oraz bakterii z labiryntu kanałów korzeniowych wypełniających wnętrze zęba. W naszym gabinecie leczenie kanałowe przeprowadzane jest przez doświadczonych lekarzy, z wykorzystaniem nowoczesnych sposobów znieczulenia, diagnostyki (radiowizjografia RVG), mechanicznego opracowywania kanałów m.in. system SAF, elektronicznego pomiaru długości kanałów (Raypex 6), wypełniania kanałów uplastycznioną gutaperką (system BeeFill).

Powtórne leczenie kanałowe jest przeprowadzane, gdy ząb, który był już leczony kanałowo, wymaga poprawienia tego leczenia (pojawiły się dolegliwości bólowe lub wynika to z wykonanego badania RTG). Powtórne leczenie kanałowe to również usuwanie złamanych narzędzi.

? Leczenie kanałowe lub powtórne leczenie kanałowe jest jedynym sposobem na uratowanie zęba

? Ząb po leczeniu kanałowym traktować można jako ząb pełnowartościowy, bądź jako ?naturalny implant?, który z powodzeniem wykorzystany może być jako filar pod konstrukcje protetyczne

? Leczenie kanałowe polega na:
o Usunięciu chorej miazgi
o Wyczyszczeniu miejsc gdzie ona się znajdowała (czyli kanałów)
o Wypełnieniu tych przestrzeni
o Odbudowie korony zęba

? Powtórne leczenie kanałowe polega na:
o Usunięciu z kanałów starych materiałów, cementów
o Udrożnieniu niedrożnych kanałów przy użyciu ultradźwięków
o Usunięciu złamanych narzędzi i wkładów
o Leczeniu perforacji korzeniowych i komorowych