Oferta

Stomatologia

Implantologia

Implant lub wszczep stomatologiczny to śruba wykonana z tytanu o ściśle określonym kształcie i przygotowanej powierzchni, którą lekarz implantolog wprowadza do kości szczęki w miejscu utraconego korzenia zęba.
Na implancie opiera się porcelanowa korona protetyczna, most, bądź zaczep utrzymujący protezę.

Implanty zapewniają najbardziej zbliżony do naturalnego komfort użytkowania sztucznego uzębienia. Pozwalają na pozbycie się protez ruchomych, bądź ich lepsze utrzymanie w przypadku zaniku podłoża protetycznego. Sąsiednie zęby pozostają nietknięte.
Tytan wprowadzony do kości nie jest traktowany jako ciało obce, ale element łączący się z nią na drodze osteointegracji. Osteointegracja to proces zachodzący w naszym organizmie polegający na odkładaniu się młodej tkanki kostnej na powierzchni implantu, a co za tym idzie do powstania mocnego połączenia kość-implant.

W naszym gabinecie wykorzystujemy implanty znanych, światowej klasy producentów. Jesteśmy autoryzowanym gabinetem stosującym produkty niemieckich firm Ankylos? oraz Bego Semados?, będących gwarantem najwyższej jakości.