wróć
 
specjalista chirurgii stomatologicznej

Paweł Szczepaniak

kierownik, implantolog
 

Ukończył studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz staż specjalizacyjny, który odbył na Katedrze Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Jest ekspertem do spraw implantologii stomatologicznej, a jego umiejętności potwierdzają międzynarodowe certyfikaty wydawane przez International Congress of Oral Implantologists (ICOI) oraz Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, ICOI oraz DGOI.

Uczestniczył w szkoleniu podyplomowym w zakresie implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie Wolfganga Goethego we Frankfurcie na Menem. Brał w licznych kursach i szkoleniach odbywających się w kraju i zagranicą. Jest autorem artykułów opublikowanych w literaturze naukowej. Zajmuje się tłumaczeniem specjalistycznym w dziedzinie stomatologii. Brał udział m.in. w tłumaczeniu polskiego wydania "Implantologii stomatologicznej" Micheal'a S. Block'a pod redakcją dr. n. med. Mariusza Dudy.