back
 
Lek. dent.

Bożena Harris

założycielka
 

Pomysłodawczyni i właścicielka HARRIS DENT w latach 1992 – 2014. Jest lekarzem stomatologiem z 35 – letnim stażem, absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Ukończyła również specjalizację w zakresie stomatologii ogólnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Swoje kwalifikacje zawodowe systematycznie podnosi biorąc udział w szkoleniach podyplomowych. Uczestniczyła m.in. w kursach: w zakresie protetyki estetycznej, nowoczesnego leczenia endodontycznego, licówek porcelanowych, wkładów, nakładów i mostów oraz periodontologii.